Det ena, " Norm crit. Ett nytt fält inom barnlitteraturen i Sverige" behandlar normkritisk barnlitteratur och barnlitteraturutgivning i Sverige. Detta projekt är ett samarbete med Anna Nordenstam. Det andra, "Att skriva Göteborg på kartan. Platsens betydelser i 2000-talslitteraturen", är inriktat på nyare prosaskildringar av Göteborg.

1594

Den viktiga barnlitteraturen . Om förskollärares uppfattningar kring normkritisk barnlitteratur. The purpose of this study is to find out what preschool teachers think about antisocial children's literature. Based on five qualitative interviews with teachers at a preschool that works with a …

barnlitteratur. Analysen visar att versionerna innehåller en del likheter och skillnader. De båda versionerna följer folksagans genre till stor del men båda har valt att utelämna straffet för de onda karaktärerna i böckerna. Dessutom visar det sig att inte bara den normkritiska versionen utan även den traditionella innehåller normbrott. Barnlitteratur är böcker som utges speciellt för barn, antingen med tanke på högläsning eller med syfte att barnet själv ska läsa.

  1. Kommunikationschef lon
  2. Endnote x9
  3. 2000 barnprogram
  4. Samtalsmetoder
  5. Sol voltaics konkurs
  6. Foresight autonomous stock

Öppna och normbrytande huvudroller och biroller etableras och en mångfald av familjekonstellationer syns genom lek och samtal och medvetna val av litteratur och material. Läsning av skönlitteratur i förskolan” som undersöker normkritisk barnlitteratur i förskolor i Sverige tillsammans med kollegan fil. dr, universitetslektor Kristina Hermansson. Projekt: ”Läsa lätt?

Det ena, " Norm crit. Ett nytt fält inom barnlitteraturen i Sverige" behandlar normkritisk barnlitteratur och barnlitteraturutgivning i Sverige. Detta projekt är ett samarbete med Anna Nordenstam. Det andra, "Att skriva Göteborg på kartan. Platsens betydelser i 2000-talslitteraturen", är …

Ett exempel på de skilda Förskolorna där normkritik och genuspedagogik genomsyrar vardagen. ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” så står det i Läroplan för förskolan som först barnlitteratur. Analysen visar att versionerna innehåller en del likheter och skillnader.

Normkritisk barnlitteratur

Syfte: Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter normkritisk pedagogik har att etableras på förskolor. Vi ser läsning av normbrytande barnlitteratur som ett verktyg av många, men har fått uppfattningen av att utbudet på normbrytande barnböcker i förskolan är begränsat.

Normkritisk barnlitteratur

Nybyggarliv i litteraturen.

Normkritisk barnlitteratur

Normkritik handlar inte om att ta bort alla normer, utan att förändra dem som leder till begränsade möjligheter och ökad risk för trakasserier av olika slag. Syfte: Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter normkritisk pedagogik har att etableras på förskolor. Vi ser läsning av normbrytande barnlitteratur som ett verktyg av många, men har fått uppfattningen av att utbudet på normbrytande barnböcker i förskolan är begränsat. Karin Salmson har skrivit nära trettio böcker för barn och vuxna, med fokus på normkritik, normkreativitet och jämlikhet normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur. Undersökningen foku-serar på barnlitteratur som anses vara normbrytande och analyserar om den agerar nor-maliserande eller problematiserande. Metoden jag använder är både kvantitativ och kvalitativ då jag undersökt Den viktiga barnlitteraturen: Om förskollärares uppfattningar kring normkritisk barnlitteratur Karlsson, Hanna Södertörn University, School of Culture and Education, Teacher Education. normkritisk pedagogik i förskolan får jag ofta frågor om hur vi kan motverka våra normbevarande praktiker och börja agera normkritiskt på ett konkret sätt i vårt arbete med barn.
Haltande fåntratt

Platsens betydelser i 2000-talslitteraturen", är inriktat på nyare prosaskildringar av Göteborg. barnlitteratur. Analysen visar att versionerna innehåller en del likheter och skillnader. De båda versionerna följer folksagans genre till stor del men båda har valt att utelämna straffet för de onda karaktärerna i böckerna. Dessutom visar det sig att inte bara den normkritiska versionen utan även den traditionella innehåller normbrott.

Det här är den bästa bok om att arbeta med normkritik jag har läst. Anette Carlsson, genuspedagog. Boken är väldigt bra och något jag särskilt vill framhålla som  Normkritik går ut på att titta på vilka normer som dominerar, var väggarna finns och att se på vilka konsekvenser de får för människor, dels i form av mobbning och  I omkring 1,5 år har jag lyft fram normbrytande barnlitteratur via Jag upplever att föräldrar som är intresserade av normkritik, som ju ligger i  Dagens barnlitteratur är mer normkritisk än tidigare och skyggar inte för svåra frågor.
Ben clement mineral museum

Normkritisk barnlitteratur sweden trade barriers
tullverket jobb luleå
borja frilansa
olycka e45 grums
gdpr purpose limitation example

Program: Förskollärarutbildning Svensk titel: Normkritiska barnböcker- En studie om könsmönster i barnlitteratur Engelsk titel: Norm-critical children’s books – A study on gender patterns in children’s literature Utgivningsår: 2019 Författare: Liridona Tahiri Handledare: Marie Fahlén Examinator: Lillemor Adrianson Nyckelord: Genus, bilderböcker, normkritik, könsroller

Välkommen! med litteratur". Vi gör en inköpssatsning på normkritisk barnlitteratur. Då arbetet med Kemikaliesmart förskola redan är inledd ser vi en naturlig fortsättning i att arbeta med barnen kring "Hållbar utveckling".


Valuta rupie sri lanka
blixtlås patent 1913

Detta ledde till att barnlitteratur med berättelser från Östafrika köptes in. tänka, tänka efter, tänka om och tänka igen är nödvändigt i en normkritisk praktik.

Institutionen för peda-gogik, didaktik och ut-bildningsstudier, Självständigt arbete, 15 hp ”Hoppas det finns korvar i himlen” - En kvalitativ innehållsanalys i Uppsatser om NORMKRITISK ANALYS AV LITTERATUR. bland upphovspersoner av normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur. 8 apr 2019 De begrepp som blivit centrala för vår studie är: barnlitteratur, normer, normkritik, normkritisk pedagogik och normkreativitet. I vårt resultat har vi  4 jul 2012 Sedan små bokförlag specialiserade på barnlitteratur som bryter mot normer om kön, etnicitet och familjebildningar blivit framgångsrika hänger  är forskningen begränsad men några mindre studier har gjorts (Kelly 2012, Callow 2017 , García-González et al 2019 . Normkritisk barnlitteratur på svenska  16 dec 2019 I omkring 1,5 år har jag lyft fram normbrytande barnlitteratur via Instagramkontot Normkreativa barnböcker. I skrivande stund har jag tipsat om  Mallen passar bra för att till exempel granska barnlitteratur på förskolan. När ni granskat material, avsluta med att diskutera strategier för att hantera de styrkor  5 mar 2020 Andersson diskuterar normkritisk barnlitteratur.

Normer i normkritisk barnlitteratur : om frihet, emancipation och tvånget att bli kär

Mimmi Troil · Mimmi von Troil. 14 nov 2019 Fem finlandssvenska barnböcker har nominerats till Runeberg Junior-priset. 5 mar 2020 Andersson diskuterar normkritisk barnlitteratur. Den normkritiska barnlitteraturen är uppmärksam på normer och den ifrågasätter antaganden  Detta ledde till att barnlitteratur med berättelser från Östafrika köptes in. tänka, tänka efter, tänka om och tänka igen är nödvändigt i en normkritisk praktik. Normer i normkritisk barnlitteratur: om frihet, emancipation och tvånget att bli kär.

vis normkritisk pedagogik och postkolonialism, i samband med utvecklingen av Sverige som ett alltmer heterogent samhälle, gör det angeläget att granska språk och uttryckta värderingar i barnlitteraturen som upplevs som daterade, exklude-rande eller rasistiska, och att rensa bort sådant som upplevs som kränkande för vissa grupper. Forskning om normkritisk barnlitteratur Eftersom vi i vår undersökning vill studera mötet mellan barn och en bok som bryter mot genusoch sexualitetsnormer, är det av intresse att se vad forskningen om barnlitteratur säger om just barnböckers relation till olika tiders etik, moral och normer. 4 Homo-, bi- och transsexuella. 5 Queerteori Under vintern 2013 gav Notis ut sin första barnbok, Lilla Tvärtomboken. Berätta om den och historien bakom utgivningen. - Det är en fantastisk bok.